Credit check – vaše orodje pri upravljanju tveganja

V poslovnem svetu je pomembno izdelati stabilno in zdravo okolje poslovanja z zanesljivimi in kvalitetnimi dobavitelji in kupci. Pri dobaviteljih je pomembno, da bodo obstajali dolgoročno, pri kupcih pa, da bodo sposobni poravnati obveznosti pravočasno. Pri obeh moramo vedeti, kakšnemu tveganju se izpostavljamo, ko poslujemo z njimi.

Z analitičnim orodjem Credit Check ugotovite tveganje in imate celovit pregled nad svojimi poslovnimi partnerji. Online povezava vaših partnerjev s celotno bazo Bisnode vam omogoča spremljanje poslovanja in plačilnih navad vaših poslovnih partnerjev kot portfelj.

S Credit Check boste preko matične številke povezali podjetja v vašem portfelju z obsežno bazo finančnih podatkov, blokad TRR, narokov, plačilnih navad, stečajev, izbrisov, likvidacij kot tudi vseh uradnih sprememb kot so sprememba zastopnika, naslova in podobno.

Credit Check vam poleg nadzora nad tveganjem vašega portfelja omogoča dve vrsti poglobljenih analiz. Glede na lastne definicije tveganja in značilnost portfelja ovrednotite tveganje portfelja ter izpostavite svoje najbolj tvegane stranke. Analizo obstoječega tveganja nadgradite z zanesljivo napovedjo tveganja naslednjih 12 mesecev. Napoved je izračunana na podlagi Failure modela, ki dosega nadpovprečno, 81 % uspešnost.

Vse to vam je v pomoč pri določanju in vodenju prave kreditne politike, preko optimizacije vašega portfelja poslovnih partnerjev.

Več o orodju CreditCheck » [Prospekt v obliki PDF, velikosti 6,3 MB]