Sporočila za javnost

Prvi bonitetni Failure model prilagojen slovenskemu gospodarstvu

28. novembra 2007 je v Centru Evropa potekala premierna predstavitev Bisnode Failure modela, ki meri verjetnost stečaja, prisilne poravnave in izbrisa podjetja v naslednjih 12 mesecih. Je prvi tovrstni model v Sloveniji, ki zajema vse posebnosti slovenskega gospodarstva in izpolnjuje direktive Novega kapitalskega sporazuma (Basela II). Uporabna vrednost modela je v izboljšanju portfelja naročnikov posameznega podjetja, saj le-ta z veliko natančnostjo ločuje dobra podjetja od slabih ter napoveduje tveganost obstoja podjetij za leto naprej. Gre za najzanesljivejši tovrsten model v Evropi, s performance indeksom 81.

28.11.2007 | Več » [Prospekt v obliki PDF, velikosti 100 KB]