Bisnode, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3
1000 Ljubljana
 
T: 080 39 03
F: 01 62 02 708
support.si@bisnode.com
www.creditcheck.si
Za osebno predstavitev pokličite 01 620 2 888

Odgovornost za uporabo podatkov

Celotna vsebina spletnih strani Credit Check (www.creditcheck.si), vključno s podatki, informacijami, besedili, grafiko ter z vsemi drugimi materiali in storitvami na strani, je last podjetja Bisnode, družbe za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d. o. o. (Nosilec). Vsebino spletne strani Credit Check se sme uporabljati izključno za osebne namene in nekomercialno uporabo. Vsebino ali njen del je dovoljeno reproducirati samo s pisnim dovoljenjem Nosilca. Vsako nepooblaščeno reproduciranje, spreminjanje, razpečevanje, predvajanje, objavljanje in prikazovanje Vsebine je strogo prepovedano.

Nosilec ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, celovitost ali kakovost ponujenih informacij. Ravno tako ne odgovarja za škodo materialne ali druge narave, ki je posledica uporabe ali neuporabe razpoložljivih informacij oziroma je posledica pomanjkljivih ali napačnih informacij. Vse ponudbe na objavljenih straneh so nezavezujoče in prostovoljne. Nosilec si izrecno pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve ponujenih informacij, delne spremembe vsebine strani ali celotne ponudbe, dodajanja ali brisanja, kot tudi do začasne ali stalne ukinitve strani.

Nosilec ne odgovarja in ne sprejema odgovornosti za dostop do spletnih strani povezanih s Credit Check in za materiale, ki so na njih objavljeni, vključno s spletnimi stranmi, ki se na strani Credit Check oglašujejo.

Nosilec vzdržuje Credit Check tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dni v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših zaustavitev v dostopu do Credit Check zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem Credit Check, si Nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Credit Check, vendar praviloma le ob sobotah ali nedeljah.

Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev 9.člena splošnih pogojev, omeji ali prekine uporabo Credit Check za posamezno geslo.

Strežniški piškotki

Spletna stran Credit Check uporablja strežniške piškotke (server cookies) za avtentikacijo uporabnika portala. Če v spletnem iskalniku onemogočite sprejemanje piškotkov, spletna stran Credit Check ne bo pravilno delovala.